LIêN Hệ CHúNG TôI
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ĐẦU TIÊN (XIAMEN)
Cộng sự
Đội của chúng tôi
MENU
CáC SảN PHẩM Độ dẫn điện của vật liệu/Kiểm tra mật độ nhỏ gọn Hệ thống đo điện trở suất và độ nén của bột Máy kiểm tra điện trở suất bùn pin Máy kiểm tra điện trở suất điện cực pin Hệ thống kiểm tra chất điện phân trạng thái rắn Hệ thống đo mật độ nén bột Kiểm tra độ phồng của pin tại chỗ Mô hình Hệ thống trương nở tế bào tiền xu Máy kiểm tra độ sưng tế bào tại chỗ Hệ thống đo phân phối áp suất pin Máy kiểm tra độ phồng tại chỗ đa kênh Hệ thống sàng lọc nhanh tại chỗ sưng anode dựa trên silicon Thử nghiệm khí thải pin tại chỗ Máy kiểm tra theo dõi thể tích khí thải tế bào tại chỗ Đặc tính làm ướt điện phân Hệ thống đo độ ẩm điện phân Kiểm tra nhanh tế bào Máy kiểm tra điện trở trong tự động Kiểm tra dây chuyền sản xuất Hệ thống màn hình rung ướt bột Thiết bị kiểm tra tích hợp điện cực TIN TứC Công nghiệp Tin tức tin tức công ty TRườNG HợP Hệ thống đo điện trở suất và độ nén của bột Máy phân tích điện trở suất bùn pin Dụng cụ điện trở suất điện cực pin Máy phân tích giám sát khối lượng khí thải tế bào trong tình huống Máy phân tích sưng tế bào tại chỗ Hệ thống kiểm tra chất điện phân rắn Máy đo điện trở tự động Mô hình Hệ thống trương nở tế bào tiền xu Hệ thống sàng lọc nhanh tại chỗ sưng anode dựa trên silicon Hệ thống kiểm tra độ phồng của pin tại chỗ Hệ thống kiểm tra độ ẩm điện phân TRIểN LãM NHà MáY phòng thí nghiệm nâng cao Nhà máy sản xuất LIêN Hệ CHúNG TôI Về CHúNG TôI Chứng chỉ Câu hỏi thường gặp